Geoline - sklep

Farba Soppec Fluo T.P.

Markery do oznaczania terenu budowy. Nowa osłona główki zabezpieczająca przed przypadkowym wypróżnieniem farby - unikalne rozwiązanie opatentowane przez SOPPEC. Farba cechuje się wysoką odpornością na zmiany warunków atmosferycznych dzięki akrylowemu spoiwu. Środek szybkoschnący, nawet na wilgotnym podłożu. Możliwość stosowania w niskich temperaturach. Gwarantowany brak substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych, reprotoksycznych) kategorii 1 i 2, bez czynników CMC, rozcieńczalników zawierających chlor, ołów i kadm. Receptura bez węglowodorów aromatycznych (toluenu, ksylenu). Produkt przyjazny dla człowieka (bez oznaczeń Xi - drażniący, Xn - szkodliwy). Produkt przyjazny dla środowiska (zmieniona receptura, której stosowania nie ograniczają nowe przepisy w zakresie ochrony środowiska)
FLUO T.P. - tymczasowe oznakowanie  z efektem odblaskowym
  • nowa receptura
  • doskonała widoczność (fluorescencyjna)
  • powolne zmniejszanie odblaskowości w ultrafiolecie, dzięki wysokiej jakości odblaskowych pigmentów
  • trwałość 9-10 miesięcy (w zależności od rodzaju podłoża i warunków zastosowania)

wykonanie: kotonski.pl